Voltar aos Detalhes do Artigo First record of Poekilloptera phalaenoides found on Tachigali vulgaris (Fabaceae: Caesalpinioideae) in southwestern of Goiás, Brazil Baixar ##common.downloadPdf##