MerĂȘncio, I., Tasca, F., & Vieira, C. (2018). Socio-environmental indicators of Aedes aegypti breeding sites in the southern extremity of Santa Catarina state. Acta Brasiliensis, 2(2), 53-57. doi:10.22571/2526-433887